Wat doe ik?

Onderzoek:

 • Uit een samenwerking met Dr. John Verhoef en Dr. Pieter Verduin werkzaam aan de Hogeschool Leiden en Prof. dr. Ria Nijhuis en Prof. dr. Evert van Leeuwen van IQ-Healthcare, UMC ST Radbout, is een onderzoeksontwerp gevormd. Het ontwerp gaat over het onderzoeken in de praktijk welke competenties en vaardigheden nodig zijn om te kunnen werken als menselijke professional, waarin het sleutelwoord van de zorgomgeving ‘zelfmanagement’ is.
 • Uit een samenwerking met de Universiteit van Humanistiek, leerstoel Zorgethiek werd het projectidee met als titel ‘An instrument for ethical selfcare’ uitgewerkt. Samen met Prof. dr. Carlo Leget en Sylvia Schuurmans, M.A. Ethiek, Zorg en Beleid, is dit idee ontstaan.

Presentaties, cursussen en workshops:

 • 9 oktober 2020, 4 oktober 2019, 18 maart 2019 & 1 oktober 2018: Docent tijdens de cursusdag ‘Ethische dilemma’s in de paramedische praktijk’ van NCOI/Pro-education. De cursusdag is met een 8,6, 8,1 en 7,8 beoordeeld door de deelnemers.
 • 2019 & 2020: Klinische les ‘Wat is een professionele beroepshouding?’ aan studenten van het paramedisch opleidingscentrum Tolbrug gegeven.
 • April 2019: Terugkomdag van geriaters in opleiding. Ethische deel van een casuïstiek ingevuld.
 • 24 november 2017: Dag van de fysiotherapie vanuit ethisch perspectief workshop geven.
 • 13 november 2017: Module ethiek ingevuld van de cursus Fysiotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking van het Nederlands Paramedisch instituut (NPi)
 • 10 november 2017: Interactieve lezing tijdens regionaal overleg van Podotherapeuten Zuid-oost Nederland.
 • 2 december 2016: Presentatie op Hogeschool Saxion te Enschede. over beroepsethiek en ethiekbeleid beroepsgroep fysiotherapie
 • 2 juni 2016: Tijdens beleidsdag zorggroep Maas en Waal ochtendprogramma ingevuld met Workshop ethiek.
 • 1 & 3 juni 2016: Presentatie op Hogeschool Thim te Nieuwegein over beroepsethiek en ethiekbeleid beroepsgroep fysiotherapie in samenwerking met KNGF.
 • 3 juni 2016: Sessie ‘Filosofisch wandelen brengt andere goede zorg-ideeen tot stand’tijdens Neon-congres gehouden.
 • 10 maart 2016: Workshop ‘Gewetensvol handelen: Wat houdt dat in? Op zoek naar goede zorg‘ op het congres van Claudicationet.
 • 8 oktober 2015: Workshop Ethiek voor het netwerk vrijwilligers Palliatieve zorg te Rijsbergen (Breda)
 • 14 april 2015: Presentatie ‘Ethische dilemma’s in het dagelijks werk: Wat kun je ermee?‘ voor centrale scholing KNGF te Zwijdrecht.
 • Tijdens de Geriatriedag 2014 en 2015 in Den Bosch samen met Sylvia Schuurmans interactieve workshops gegeven.
 • 26 september 2014: Gespreksleider Moreel Beraad tijdens de jaarlijkse Beleidsdag voor managers van Stichting Pluryn te Nijmegen.
 • 4 april 2013 & voorjaar 2014: Samen met Sylvia Schuurmans de Workshop Moreel beraad gegeven met als thema ‘Solidariteit’ aan een managementteam bestaande uit 25 personen van een grote ouderenorganisatie.
 • Workshop ‘Ethische dilemma’s in de praktijk’ in januari 2014 gegeven aan verpleegkundigen van afdeling geriatrie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Deze werd beoordeeld met een 8,4.
 • 13 november 2013: Een interactieve presentatie over ethische dilemma’s in de praktijk van fysiotherapeuten tijdens het jaarcongres van de beroepsgroep Fysiotherapie.
 • Eind november 2013: Presentatie voor de specialisatievereniging van kinderfysiotherapeuten in samenwerking met een ervaringsdeskundige moeder.
 • Begin oktober 2013: Workshop voor een groep paramedici en artsen werkzaam in de zorg voor verstandelijk beperkten. De focus lag op de persoonlijke invulling van de kernwaarden van de organisatie.
 • 16 februari 2012: Presentatie bij de VLF gehouden over ‘Leiderschap en Ethiek: Een zorg of uitdaging?!’
 • 2 december 2011: Cursus ‘Hoe kan ik goed managen?’ van NPi inhoudelijk vormgegeven en was mede-docent die dag.
 • Colleges Ethiek gegeven als gastdocent op de Master Geriatriefysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht van 2012-2015.
 • Begin juni 2013: Presentatie ‘De spagaat van de fysiotherapeut. Een zoektocht naar goede fysiotherapeutische zorg.’ voor het Regionaal genootschap Fysiotherapie (Midden-Oost Brabant).
 • 5 juni 2013: Een interactieve workshop ‘Ethiek in de geriatriefysiotherapie. Een kwestie van balanceren‘ voor het Geriatrie netwerk Fysiotherapie ’s Hertogenbosch e.o.
 • 14 augustus 2012: Presentatie en workshop ‘Zorgethiek en Looptraining –> een nieuwe beweging?‘ aan een intercollegiaal overleg van fysiotherapeuten.
 • 18 november 2011: Presentatie ‘Ethiek & Geriatriefysiotherapie: Een kwestie van balanceren‘ gehouden op het Najaarsymposium NVFG.
 • Verschillende presentaties gehouden op het Jeroen Bosch ziekenhuis. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Kwaliteitsdag met als thema ‘Patiëntgerichtheid en de kwetsbare oudere’ (2010); Afdeling paramedici met als titel ‘Wat is goede paramedische zorg?’; Afdeling geriatrie over de resultaten van mijn eindthesis met de titel ‘Wat is goede zorg vanuit het perspectief van ouderen zelf verwoord?’.
 • De workshop ‘Ethiek in de zorg’ hield ik in samenwerking met vier andere ethica voor praktijkbegeleiders in de zorg (ROC Eindhoven, maart 2010). De workshop werd met een 8 als gemiddeld cijfer beoordeeld.

Artikels of publicaties:

 • Artikel geschreven in samenwerking met collega Jeroen van Egmond voor Physios met klinische vraag ‘Wat levert een ethische blik op bij emoties rond het gebruik van meetinstrumenten?‘ (maart 2021)
 • Algemeen lid van de landelijke Ethiekcommissie van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) van 2009 tot september 2017. Een jaar later zitting gehad in de klankbordgroep voor het herschrijven van de beroepsethiek en gedragsregels fysiotherapie naar de beroepscode van de fysiotherapeut 2020.
 • juli 2017: Voor de NCOI de cursusdag ‘Ethische dilemma’s in de paramedische praktijk ‘ontwikkelt. Recent hiervoor een update verricht van de E-reader hiervoor.
 • juni 2016: Artikel ‘Ethiek: een basis voor goed fysiotherapeutisch handelen’ in Physios in samenwerking met drs. Mitchell van Doormaal.
 • Sinds juni 2015: Samen met de redactie van het tijdschrift NVFB bulletin (vakblad voor bekkenfysiotherapeuten) vormgeven van de column “Ethiek”.
 • Sinds juli 2014: Boekrecensies met als thema ‘Ethiek’ voor het vaktijdschrift van de NVFG ‘Fysiotherapie & Ouderenzorg’.
 • Februari 2014: De Ethische paragraaf geschreven voor het nieuwe Beroepsprofiel van de Beroepsgroep Fysiotherapie .
 • Samen met Drs. P. Peters hebben we onderzocht welk begrip geldend is voor mensen die gebruik maken van de zorg. Dit beschrijvend onderzoek hebben we omgezet naar het ongevraagd advies ‘Patiënt, cliënt of klant?‘ voor de beroepsgroep Fysiotherapie.
 • Herschrijven van het geaccrediteerde jaarprogramma Ethiek (2014) voor collega’s fysiotherapeuten die met elkaar in georganiseerd verband overleggen (IOF). De herziening van het programma is opnieuw in 2019 uitgevoerd.
 • Een bijdrage geleverd als meelezer aan de volgende twee boeken:’Over behandelen, Ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen (2013)’ & ‘De beroepshouding van fysiotherapeuten, adviezen uit de praktijk‘ (2014).
 • Naar aanleiding van mijn Eindthesis voor de Master ‘Zorg, ethiek en beleid’ zijn deze artikels geschreven –> Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie 2011;121(3):p. 118-124 & Fysiotherapie & ouderenzorg, Jaargang 24, nr. 2, Juni 2010: p. 34-42. Bekijk anders ook deze posterpresentatie.