Voor wie?

Iedere professionele werknemer in de zorg komt dilemma’s tegen. Dilemma’s over hoe ver moet ik gaan in diagnostiek, behandeling en verlening van zorg. Dilemma’s over in hoeverre moet ik de wens van de mantelzorger en/of de mens met een ziekte of gebrek accepteren, waarvan helder is dat hij of zij zich tekort doet? Wat doe ik met mijn eigen gevoelens? Of: Moet ik dan handelen en hoe?

Eduthiek biedt cursussen aan gericht op het creëren van bewustwording voor ethisch handelen en biedt ethiektrainingen op maat aan. Eduthiek is vooral gericht op zorgprofessionals en het zorgonderwijs (professionals in opleiding).  Vooral professionals die werkzaam zijn met oudere mensen of in de langdurige zorg bij bijvoorbeeld mensen die een chronische ziekte hebben. Ook professionals werkzaam in de palliatieve zorg zijn bij mij aan het goede adres.

In de trainingen staat het  actief bezig zijn en blijven met ethiek tijdens het alledaagse handelen in de praktijk voorop.  De deelnemers leren om verschillende belangen, visies, waarden, normen en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken. Hiermee beoogt eduthiek professionals en organisaties aan te zetten om op een prikkelende manier te komen tot een respectvolle, menselijke en professionele werkwijze. Er wordt in kleine groepen gewerkt om de diepte in te kunnen gaan.

Vooral de volgende doelgroepen worden uitgedaagd om geheel vrijblijvend contact met mij op te nemen:

  • Paramedici en Medici.
  • Managers in de zorg.
  • Professionals in opleiding.