Wie ben ik?

Mijn naam is Mirjam Kleinveld. In januari 2010 heb ik de Master opleiding ‘Zorg, ethiek en beleid’ aan de Universiteit van Tilburg afgerond. Mijn eindthesis ging over de relatie en zorgvisie zoals verwoord in het beleid onder fysiotherapeuten werkzaam in de ouderenzorg en door de ouderen zelf. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de samenvatting van mijn eindthesis, de artikelen en de posterpresentatie hierover, die ik in samenwerking met Carlo Leget heb geschreven.

Voor een gedeelte was ik mij al bewust van ethische dilemma’s in de zorg. Door het volgen van deze opleiding tot ethica heb ik hier letterlijk handen en voeten aan kunnen geven in mijn huidige werkzaamheden als fysiotherapeut in de ouderenzorg. Als ethica ben ik niet alleen in staat tot het signaleringen van dilemma’s, maar biedt nu ook andere (zorg)professionals handvatten om te kunnen omgaan met ethische kwesties en dilemma’s in hun werksituatie. Moreel beraad is een voorbeeld van een ethische methode om concreet casussen te bespreken, inzicht te creëren in het dilemma en regelmatig leidt tot oplossingen. Struintochten als laagdrempelige werkvorm voor gesprek om inzicht in je dilemma’s te krijgen is ook zo’n actieve en interactieve werkvorm die ik graag toe pas.