Wie ben ik?

Mijn naam is Mirjam Kleinveld. In januari 2010 heb ik de Master opleiding ‘Zorg, ethiek en beleid’ aan de Universiteit van Tilburg afgerond. Mijn eindthesis ging over de relatie en zorgvisie zoals verwoord in het beleid onder fysiotherapeuten werkzaam in de ouderenzorg en door de ouderen zelf. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de samenvatting van mijn eindthesis en de posterpresentatie hierover. Tevens heb ik in samenwerking met Carlo Leget 2 artikels hierover geschreven.

Voor een gedeelte was ik mij al bewust van ethische dilemma’s in de zorg. Door het volgen van deze opleiding tot ethica heb ik hier letterlijk handen en voeten aan kunnen geven in mijn huidige werkzaamheden als fysiotherapeut in de zorg. Als ethica ben ik niet alleen in staat tot het signaleringen van dilemma’s, maar biedt nu ook andere (zorg)professionals handvatten om te kunnen omgaan met ethische kwesties en dilemma’s in hun werksituatie. Moreel beraad is een voorbeeld van een ethische gespreksmethode om concreet casussen te bespreken. Inzicht creëren in het dilemma leidt regelmatig tot oplossingen. Struintochten als laagdrempelige wijze van gesprek om inzicht in je dilemma’s te krijgen, is een actieve en interactieve werkvorm die ik graag toe pas.